Obnovimo znanje slovenščine

nedelja, 10. aprila 2016, avtor Blanka Kovačec

Nekaj pravopisnih pravil pri pisanju uradnih besedil.