Podstrešni arhiv

Arhiv gradiv iz naših krajev, ki jih želimo ohraniti dostopne ljudem, da bi se zavedali bogastva naše dediščine, zanimanja in sposobnosti ljudi. Prebrskajte zbrane zanimivosti s pomočjo menija na desni.
Vabljeni k sodelovanju s posredovanjem novega gradiva.

Pregled kulturnega, gospodarskega, socialnega, cerkvenega in šolskega razvoja Svetega Lovrenca na Pohorju

prispeval Anžej Bečan, vstavljeno 05.06.2020 06:08, spremenjeno 05.06.2020 06:09

 Diplomsko delo Špele Robnik na Oddelku za sociologijo Filozofske fakultete UM s pregledom zgodovine od prvih zapisov do danes na različnih področjih.

uni-robnik-spela-i2009-zgodovinalovrenca.pdf

Živalska frazeologija v govoru Lovrenca na Pohorju

prispeval Anžej Bečan, vstavljeno 05.06.2020 06:03, spremenjeno 05.06.2020 06:05

Diplomsko delo Nine Karničnik na Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete UM o značilnostih lovrenškega govora s poudarkom na živalskih frazemih.

Diplomsko delo Nine Karničnik

Župnija Sveta Marija v Puščavi v luči matičnih knjig med leti 1919 in 1929

prispeval Anžej Bečan, vstavljeno 05.06.2020 06:00

Diplomsko delo Maje Hostnikar na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete UM o življenju prebivalcev v župniji Puščava v obdobju desetletja po prvi svetovni vojni s splošnim orisom življenja in poudarkom na ugotovitvah iz krstnih, poročnih in mrtvaških matičnih knjig.

diplomsko delo Maje Hostnikar

Upokojenec 2019

prispeval Anžej Bečan, vstavljeno 04.05.2020 08:02

Sedemindvajseta številka društvenega glasila Upokojenec.

glasilo-2019.pdf

Upokojenec 2018

prispeval Anžej Bečan, vstavljeno 04.05.2020 08:02

Šestindvajseta številka društvenega glasila Upokojenec.

glasilo-2018.pdf

Jezernik

prispeval Drago Vresnik, Alenka Deutsch, vstavljeno 10.04.2020 17:47

Pravljica o Jezerniku, ki jo je po pripovedi pastirja Šimna Kamenika in lovca Martina z Vrelenka zapisal Drago Vresnik ter ilustrirala Alenka Križnik Deutsch.

jezernik.pdf

Lovrenc, povej mi zgodbo!

prispeval Maša in Sara Petrič, vstavljeno 01.02.2020 17:07

Raziskovalna naloga Maše in Sare Petrič iz leta 2014 o krožni poti, ki povezuje kulturne, stavbne in naravne znamenitosti kraja.

raziskovalna-lovrenc-povej-mi-zgodbo-3.pdf

Možnosti razvoja turizma v Lovrencu na Pohorju

prispeval Ana in Nina, vstavljeno 28.03.2019 15:26

Raziskovalna naloga Nine Bezjak in Ane Goričan, dijakinj Gimnazije in srednje kemijske šole Ruše, na raziskovalnem področju geografija in turizem, šolsko leto 2018/19.

Pregled zgodovine, geografskih značilnosti, naravne in kulturne dediščine ter nočitvenih kapacitet. Anketa z analizo in opisom možnosti poletne in zimske turistične ponudbe.

moznosti-razvoja-turizma-v-lovrencu-2019.pdf