Planinsko društvo Lovrenc na Pohorju

sobota, 22. junija 2013, avtor Franc Bečan

Lovrenčani hodimo v planine že od malih nog. Sčasoma smo se vključili v sosednji planinski društvi: Maribor matica in Ruše. Za začetek organiziranega planinstva štejemo 4. marec 1967, ko je bila v Lovrencu ustanovljena planinska skupina pod okriljem PD Ruše. Po treh letih aktivnega delovanja je bilo 19. aprila 1970 ustanovljeno v Lovrencu samostojno planinsko društvo z okoli 100 člani. Njegov ustanovitelj in prvi predsednik je bil Franc Pačnik, ki je bil pobudnik za planinsko delovanje v naši dolini.


Del ustanovnih članov in gostje

Novoustanovljeno društvo je že na samem začetku ustanovilo tudi markacijski odsek, ki skrbi za vzdrževanje poti v okolici Lovrenca. Na skrbi pa ima tudi vzdrževanje Slovenske planinske transverzale od Klopnega vrha do sedla Šiklarica pri Ribniški koči. V letu 1981 je društvo razvilo svoj prapor.


Ob razvitju prapora
 

Društvo ves čas svojega delovanja skrbi za izobraževanje planinskih vodnikov, markacistov, varuhov gorske narave in mentorjev na šoli ter v otroškem vrtcu. Mlade planince vzgajamo v planinski šoli, ki jo občasno organiziramo.


Planinci z razredne stopnje z mentorico Cvetko Arl pri Pavlaku (februar 1992)
 

V letu 2001 smo dobili v trajni najem društveno sobo v kulturnem domu. Prostor nam omogoča boljšo organiziranost, hrambo dokumentacije, sestankovanje in izobraževanje.

Ne moremo mimo dejstva, da je delo društva skozi dolga leta (od 1967 do 2000) vodil prizadevni Franc Pačnik. Prav tako je še vedno aktiven v markacijskem odseku. V zahvalo za njegova prizadevanja ga je društvo leta 2001 imenovalo za častnega predsednika.

 

Po letu 2001 je pri društvu ponovno zaživela orientacijska dejavnost. Naši tekmovalci v vseh kategorijah redno dosegajo zelo dobre rezultate, nekajkrat so bili tudi državni prvaki. Dejavnost pritegne več mladine kot samo izletništvo. Tudi sami občasno organiziramo lokalna in področna tekmovanja. Prvo smo organizirali leta 2005.

V letu 2002 smo na novo zastavili delo mladinskega odseka, ki si je nadel ime »Štori«, se opremil z rumenimi majicami in se z navdušenjem lotil izletništva in orientacijske dejavnosti.

Naravovarstveni odsek smo ustanovili leta 2004. Sodelujemo pri akcijah varovanja narave na Pohorju, pri označevanju naravnih lepot, pri izdelavi poti skozi barja in mokrišča ter pri čistilnih in obnovitvenih akcijah. Planince vzpodbujamo k uživanju v neokrnjeni naravi in jih vzgajamo za njene varuhe.

Leta 2007 smo na pobudo Dušana Fornezzija ustanovili foto sekcijo, ki redno pripravlja razstave in izobražuje svoje člane. V letu 2009 ga je na predsedniškem mestu zamenjala Mojca Vaupotič.

Glavna dejavnost planinskega društvaje vodenje mladine in odraslih v gore. Vsako leto si sestavimo program izletov in vzpodbujamo člane in mladino, da bi se odločili tudi za izlete v sredogorje, čeprav so cilji naših poti najpogosteje na območju Štajerske.

 

Sodelujemo tudi s sosednjimi planinskimi društvi. Iz takšnega sodelovanja se je leta 1995 rodilo vsakoletno srečanje planincev Ribnice, Ožbalta-Kaple in Lovrenca, ki je potekalo na na Rdečem bregu. Srečanje s tekmovanjem in veselim druženjem ima kar trdno tradicijo. Znamenit je postal pohod na Lovrenška jezera, ki ga od leta 1995 prirejamo v okviru krajevnega praznovanja. Udeležba je sčasoma narasla na okoli 250 pohodnikov. Dobro je obiskan tudi spominski pohod na Klopni vrh. Športni značaj pa ima Horuk na Klopni vrh v okviru krajevnega praznovanja Jezernikovi dnevi. Povsem družabni značaj pa ima vsakoletni jesenski pohod Francov (začetek v letu 2003).


Pohodniki na Lovrenških jezerih

Leta 2011 smo v opuščeni telovadnici Gozdnega gospodarstva v Lovrencu uredili plezalno steno. To je začetek športnega plezanja v društvu. Zaradi porasta plezalcev smo v letu 2012 plezalno steno povečali.


plezalna stena

Kontakt

predsednik: Lovrenc Paradiž
naslov: Planinsko društvo Lovrenc na Pohorju, Gornji trg 60, 2344 Lovrenc
spletna stran: http://planinci.lovrenc.net/